Intensiv vecka gav snabbt resultat

Under en vecka i slutet av maj deltog Jerry Nilsson och Johan Rohdin från NTEX i hela 30 möten med befintliga och potentiella samarbetspartners. Detta vid agentmötet för nätverket United Shipping i New Orleans.

Mötena avlöste varandra under dagarna som började vid åtta och pågick till fyra-fem på eftermiddagen. Därefter tog de sociala vid med middagar och andra aktiviteter.
- Det är då man verkligen knyter an till folk. Man kommer närmare varandra, och när man litar på varandra gör man gärna affärer och hittar nya lösningar tillsammans, säger Jerry Nilsson.

För att få ut så mycket som möjligt av den fullbokade veckan hade statistik och summeringar av samarbetet tagits fram och skickats till aktuella partners redan innan mötet. Något som visade sig vara ett bra beslut och ett uppskattat tillvägagångssätt.

Varje gång ett sådant här möte äger rum händer något oväntat berättar Jerry Nilsson:
- Den här gången var det en ny partner från Finland som bjudit in till ett möte. De var missnöjda med sin befintliga leverantör. Därför passade det väldigt väl att vi öppnade vårt finladskontor i Borås två veckor senare. Det blev ett exempel på en väldigt snabb och konkret affär.

Det nya samarbetet med Finland är även ett exempel på hur representanter från NTEX säljer hela företaget i samband med ett agentmöte.
- Den här träffen gällde ursprungligen sjö & flyg, men vi är väldigt starka och duktiga på transporter på väg så det vore såklart dumt att inte sälja den tjänsten också, berättar Jerry.

Med sig hem från New Orleans har företaget också ett antal mindre affärer samt tankar om hur man i framtiden kan utvecklas inom vissa områden. Dessutom inleddes ett samtal om lagerhållning för en kund i Kanada, där resultat förhoppningsvis kan ses under hösten.

Nästa inplanerade agentmöte äger rum i oktober med ett annat nätverk i USA. Då sker en liknande uppföljning, men med andra partners som är starka på andra marknader.

 


Bild från Welcome reception meeting. Från vänster: Sukke och Juha från NTEX nya finska partner tillsammans med Jerry Nilsson och Johan Rohdin från NTEX.

Närmare 30 möten med olika partners. Det är vad som väntar Jerry Nilsson och Johan Rohdin när de den 21 maj åker till New Orleans för att träffa andra medlemmar i nätverket United Shipping.

För att kunna erbjuda leveranser i delar i världen där de inte själva har... Read More