Samarbeten och relationer i fokus vid agentmöte

När transportnätverket World Net Associates (WNA) samlades i Los Angeles i slutet av oktober hade NTEX tre representanter på plats. Under en vecka och vid drygt 20 möten utvärderades befintliga samarbeten samtidigt som nya relationer knöts.
– Det är en investering både i tid och i pengar att åka på agentmötena, men de resulterar i så många kontakter och nya affärer att det snabbt lönar sig, säger Jerry Nilsson affärsområdeschef för sjö & flyg på NTEX.

NTEX satsar stort på sjö och flyg i Storbritannien, och det var således naturligt att lägga stort fokus på Englands-affären även under agentmötet. Därför deltog Scott Wilson från Englandskontoret tillsammans med Jerry Nilsson och Johan Rohdin.
– Många söker en stark partner i Storbritannien nu, vilket märktes även under veckan i LA. Scott kom hem med flera affärer i bagaget, berättar Jerry Nilsson.

Samlastningar nytt projekt
Under vistelsen berördes också ambitionen att starta upp egna samlastningar från Kina, Singapore, Taiwan och USA. Tillsammans med sina partners tittade NTEX på detaljer för att kunna få ett samarbete att fungera. Målet är att tillsammans med agenterna hitta en lösning som är bättre både ekonomiskt och för kunden. Detta kommer att vara ett stort fokus för NTEX sjö & flyg under 2017.

Informella relationer
Ytterligare en fördel med närvaron på mötet är möjligheten att underhålla de personliga relationer som finns inom nätverket. NTEX har löpande kontakt med sina partners men det tillför något extra att träffas ansikte mot ansikte, menar Jerry.
– När man gillar varandra anstränger man sig för att blanda in varandra i affärer och hitta sätt att jobba ihop, säger han.
Det gör också att flera av de samarbetspartners NTEX arbetar med ses som kollegor snarare än som agenter.
 

___

Bild från det stora konferensrummet där NTEX syntes tydligt med hjälp av både egen och svenska flaggan.

  • Under en vecka i slutet av maj deltog Jerry Nilsson och Johan Rohdin från NTEX i hela 30 möten med befintliga och potentiella samarbetspartners. Detta vid agentmötet för nätverket United Shipping i New Orleans.

    Mötena avlöste varandra under dagarna som började vid åtta... Read More

  • Närmare 30 möten med olika partners. Det är vad som väntar Jerry Nilsson och Johan Rohdin när de den 21 maj åker till New Orleans för att träffa andra medlemmar i nätverket United Shipping.

    För att kunna erbjuda leveranser i delar i världen där de inte själva har... Read More