Transportstyrelsen utreder nya alternativ för registreringsskyltar för svenska fordon, detta eftersom registreringsnumren i sin nuvarande utformning är på väg att ta slut. Många av de kombinationer av siffor och bokstäver som finns används redan.

Det finns en stadig... Read More

Svenska Transportstyrelsen är mer fyrkantig än andra Europeiska länder när det kommer till kontroll av kör- och vilotider inom yrkestrafiken. Det visar en utvärdering myndigheten gjort av sig själv.

Inom yrkestrafiken finns kör- och vilotidsregler bland annat för att... Read More

Världens första metanoldrivna fartyg, det är vad Stena Germanica blir i slutet av mars. Då har fartyget genomgått två månaders metanolkonvertering. Jämfört med tidigare använda bränslen kommer det nya att minska utsläppen av partiklar och svavel med 99 procent.

... Read More

Transportbranschen är hårt drabbad av arbetsskador. Endast sex procent av befolkningen arbetar inom transportyrken, ändå sker tolv procent av arbetsolyckorna där. Nu ska arbetsmiljön för distributionschaufförer och terminalarbetare synas.

Transportbranschen ligger i... Read More

Trafikutskottet uppmanar regeringen att skyndsamt undersöka möjligheterna att införa alkobommar i gränshamnarna. De anser nämligen att alkobommar är den absolut viktigaste kontrollen för att hindra lastbils-, buss-, och bilförare som kommer med färjor från andra länder att i onyktert... Read More

Volvo Cars har sedan länge haft Göteborgs Hamn som huvudsaklig exporthamn. Fortsättningsvis kommer även exporterna till Finland, Ryssland och Kina att gå via Göteborgs Hamn, dessa har tidigare gått via Wallhamn på Tjörn.

Volvobilarna exporteras via bilterminalen och... Read More

I början av mars öppnade NTEX den första egna terminalen i Norge. Flera medier har nu uppmärksammat detta och skrivit om terminalen och citerat Andreas Hoel Nikolic, managing director på NTEX i Norge.

Här kan du läsa några av artiklarna:

... Read More

Idag bekostas isbrytningen i Sverige av farledsavgifter. Av rättvise- och konkurrensskäl anser Sveriges Hamnar att kostnaden för en framkomlig väg inte ska behöva betalas av sjöfarten. Därför vill de nu se över finansieringen.

En normal vinter uppgår det årliga... Read More

Panamakanalens utbyggnad innebär att en parallell transportled byggs upp bredvid den ursprungliga kanalen. Kanalens kapacitet kommer att fördubblas vilket skapar en möjlighet för betydligt större fartyg att kunna passera kanalen. De nya, enorma slussportarna som konstruerats för projektet finns... Read More

Utvärderingen som MHF presenterade efter försöksprojektet med alkobommar i Stockholm visade att projektet var lyckat och gav i princip lika goda resultat som det tidigare försök som genomfördes i Göteborg hösten 2013. Projektet gav klara förbättringar, som minskat rattfylleri, vilket... Read More

Pages