Det finska företaget Itella lägger ner flyg- och sjöfrakt samt sin lagerverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Istället ska de fokusera på vägtransporter.

Utlandssatsningen påbörjades 2005 men har inte varit lönsam. Itella har inte heller vunnit några större... Read More

I Sverige ägs en stor del av järnvägsfordonen av ett litet antal aktörer, främst staten och andra offentliga myndigheter. Resultatet av ägarfördelningen är att det blir svårt för nya aktörer att komma in på järnvägsmarknaden, som annars är öppen.

Uppdraget att övervaka... Read More

Utländska lastbilar kan komma att behöva en vignette för att färdas i Frankrike. Detta efter att den planerade kilometerskatten ”eco tax” skjutits på framtiden.

Anledningen till det planerade införandet av ”eco tax” var att den skulle finansiera en utbyggnad av landets... Read More

Sedan tidigare har transportstyrelsen beslutat att med start 2015 sänka avgifterna för flygverkstäder och flygskolor. Vissa sänkningar kommer dock att införas redan från och med 2014.

Det är effektiviseringar inom Transportstyrelsen och ett beslut från regeringen om att... Read More

Den som stör eller förstör järnvägen ska få betala för det. Det har regeringen nu beslutat. Trafikverket har fått i uppdrag att utveckla kvalitetsavgifter som syftar till att minska störningarna i järnvägssystemet. Transportstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att redovisa hur... Read More

Totalt 38 nya trafiksäkerhetskameror placeras nu ut längs de Skånska vägarna. Syftet: att sänka hastigheten och rädda liv.

Totalt sätts 203 nya kameror upp i hela landet i år. Trafiksäkerhetskameror räddar ungefär 20 människoliv varje år och de sänkta hastigheterna ger... Read More

Karin Svensson Smith är ny ordförande i riksdagens trafikutskott.

– För ett smartare resande och framtida generationers skull, vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter, skriver hon i en kommentar. ... Read More

I ett remissvar till regeringens Färdplan för offentlig upphandling önskar Sveriges Åkeriföretag ett ökat fokus på miljö och socialt hållbara villkor.

Branschorganisationen ser gärna det egna initiativet Fair Transport som vägledande för transportköp i Sverige,... Read More

Efter årsskiftet införs ett krav på vinterdäck på samtliga axlar för fordon över 3,5 ton. Kravet gäller under perioden 15 november till 31 mars. Vinterdäckskravet väntas göra det säkrare att färdas på norska vägar för både lastbilsförare och privatpersoner.

Myndigheten Vegdirektoratet... Read More

En expansion av flygfraktsvolymerna ökar i samtliga regioner och Asien fortsätter vara den som ökar mest. Det meddelar International Air Transport Association (IATA). Fraktvolymerna ökade med 5,1 procent i augusti, jämfört med augusti 2013. Kapaciteten växte dock inte fullt lika snabbt, med 3,4... Read More

Pages