För ungefär ett år sedan inledde NTEX arbetet inför den nya GDPR-förordningen som i slutet av maj ersatte vår tidigare personuppgiftslag, PUL. Idag har företaget en uppdaterad policy och systemen är rustade för att klara de krav som ställs.

NTEX använder CRM-systemet... Read More

Sedan starten för 2003 har NTEX alltid haft en tillväxtstrategi.
2018 är inget undantag.
Hittills i år har bolaget ökat med 20% i antal sändningar och omsättning.

En stor bidragande orsak till ökningen är att marknaden är... Read More

Under de knappt två år NTEX ingått i ett stort EU-projekt för en mer samordnad transportbransch har företaget kommit långt med digitaliseringen av sitt arbete.
– Idag kör vårt Oslokontor digitaliserat hela vägenoch det fungerar jättebra, säger Peter Åberg, kvalitetschef på NTEX.
... Read More

Under fjolåret ökade både de lastade och lossade godsmängderna med svenska lastbilar i Västra Götalands län. Jämfört med 2016 ökade lasterna med 26 procent och lossningarna med 35 procent. Det visar statistik från Trafikanalys.

Under 2017 genomfördes knappt 42 miljoner... Read More

"För ett par veckor sedan skrev jag om all plast och annat skräp som väller upp på stränderna i Bohuslän, en strandsträcka som är en av de skitigaste i Europa. Nu börjar även fler uppmärksamma detta. En aktör som gjort det är tidningen GT/Expressen."... Read More

Trafikverket har fått i uppdrag från Regeringen att utvärdera snöröjningen som utfördes på de statliga vägarna och järnvägarna under vintern. I uppdraget ingår att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för förbättring.

Utvärderingen ska innehålla en analys som... Read More

Hösten 2019 kommer en ny transportmässa till Elmia – Elmia Nordic Transport Infrastructure.

Mässan kommer att arrangeras parallellt med Elmia Nordic Rail och konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit. Tillsammans bildar de en viktig samlingsplats för utvecklingen... Read More

”Jag är van vid att man kan sticka förbi passpolisen, fylla i sina uppgifter, ta en bild, skriva under och några veckor senare hämta upp det nya passet.
Men så är det inte längre, åtminstone inte i Göteborg.

Från och med den 9 april ska man via internet förboka sitt besök på... Read More

Framtiden är närmre än vi tror. Under sena 2017 hjälpte NTEX till med transporten av en T-pod – ett förarlöst transportfordon – från Göteborgs hamn.
– Tanken är att 200 sådana ska rulla på de svenska vägarna i Sverige 2020, berättar Jerry Nilsson, affärsområdeschef Sjö och Flyg,
... Read More

Miljön är en viktigt fråga för transportbranschen i allmänhet och NTEX i synnerhet. Därför har alla svenska åkerier som kör för NTEX nu möjligheten att köra på fossilfritt HVO-bränsle.
– Det reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent och är således skonsammare mot vår
... Read More

Pages