”Jag kan inte smälta att man bestämt att lägga ner Säve Flygplats.
Faktum är att det är helt hål i huvudet och stort slöseri med pengar.

Tänk om man istället hade satsat på att renovera och bygga ut den.
Tänk vad bra det kunde blivit för Göteborg och hela regionen om man... Read More

Till de 650 trailers som går i NTEX trafik har bolaget investerat i GPS-sändare från företaget PosTracks.
– Det här kommer att vara till stor hjälp för trafikledningen och speditörerna och i slutändan även våra kunder, säger Thomas Ström, VD NTEX.

Bakgrunden till... Read More

”I flera år har jag pratat om vikten av att utveckla järnvägen mellan Oslo-Göteborg och i förlängningen även till Köpenhamn.”

Thomas Ström har skrivit två blogginlägg om hur en utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Oslo skulle korta restiden och medföra samhällsnytta.

Läs... Read More

Barnen på skolan Smutsville Primary School i Sedgefield, Sydafrika, äter nu med riktiga skedar och alla kan äta samtidigt. Det efter att NTEX via speditören Louise Persson överlämnat 450 tallrikar och 640 skedar till skolan.

Louise Persson har ett engagemang i... Read More

Jerry Nilsson, affärsområdeschef för sjö & flyg på NTEX, var en av 20 talare som bjöds in att tala på farligt gods-konferensen som arrangerades på Chalmers den 29 november.
– Det ligger i NTEX själ och hjärta att sticka ut och delta i samtalet och driva det framåt, säger Jerry
... Read More

När transportnätverket World Net Associates (WNA) samlades i Los Angeles i slutet av oktober hade NTEX tre representanter på plats. Under en vecka och vid drygt 20 möten utvärderades befintliga samarbeten samtidigt som nya relationer knöts.
– Det är en investering både i tid och i
... Read More

Norska Statens Vegvesen vill öka antalet rastplatser i Norge. Myndigheten vill att det ska finnas 90 platser för dygnsvila tillgängliga före 2023.

Idag finns det ungefär 40 dygnsviloplatser i Norge. Där finns alltid toalett, dusch och belysning. Oftast finns det också... Read More

I helgen åker Louise Persson, speditör på NTEX, till Sydafrika för att besöka välgörenhetsorganisationen A reaching hand.

Inför resan har Louise gjort en insamling bland kollegorna på NTEX samt vänner och bekanta för att kunna köpa mat att överlämna till Smutsville... Read More

Enligt statistik från Trafikanalys minskade godstransporterna på järnväg i Sverige med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet. Mängden gods minskade under samma period endast med 5 procent, vilket innebär att transporterna blivit kortare.

Godstågens... Read More

Idag är maxvikten för lastbilar 64 ton, men snart kan 74 ton bli verklighet. Men enligt regeringens förslag gäller ökningen endast på ett antal utvalda vägar.

Trafikverket kommer att presentera på vilka vägar lastbilar på 74 ton är tillåtna.
– På vägar där vi gör... Read More

Pages